-zadovoljavanje potreba klijenata

-dobar pregovarački tim

-iskusno kao i mlado posvećeno osoblje

-edukacija investitora-optimizacija projekta

-sveobuhvatne usluge+ dodatne usluge

-lični kredibilitet zaposlenih

-orjentacija ka razvoju opreme,mašina,osoblja,aktivnosti i oragnizacija

-cene

-korišćenje najnovijih tehnologija i materijala

-pravna sigurnost i garancija

-reference-iskustvo