Direktori kompanije:
Živorad Radovanović
Slavoljub Milošević

Inženjeri:
Voja Radovanović – diplomirani građevinski inženjer – šef operative
Nikola Radosavljević – diplomirani građevinski inženjer – šef gradilišta
Vasilije Cvetkov – diplomirani građevinski inženjer – šef gradilišta
Vitomir Vidanović – diplomirani građevinski inženjer – šef gradilišta
Srđan Marjanović – građevinski inženjer – šef gradilišta
Miloš Mladenović – građevinski inženjer – šef gradilišta
Vukašin Teodorović – diplomirani građevinski inženjer- šef gradilišta